28. marec – Deň učiteľov

„Dobrá škola je tá, kde učitelia milujú deti, vážia si ich rodičov, kde žiaci milujú a rešpektujú svojich učiteľov a v neposlednom rade aj rodičia si učiteľov vážia práve preto, čo robia pre ich deti.“

28. marca pri príležitosti výročia narodenia J. A. Komenského, učiteľa národov, všetci slovenskí učitelia ako jeho pokračovatelia oslavujú svoj deň, Deň učiteľov. O tom, že naši žiaci na nás nezabudli svedčia krásne darčeky a program, ktorý si pre nás k nášmu sviatku pripravili. Ďakujeme.