Prikrmovanie vtáctva, výroba kŕmidiel a poznávanie vtáčikov – aktivity v ŠKD.