Beseda s poľovníčkou

PIMAG1315iatkové popoludnie nám v ŠKD spríjemnila beseda s poľovníčkou, v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli nielen o práci poľovníckych združení, ale predovšetkým o živote lesných zvieratiek, o tom aké zvieratka žijú v našich lesoch, ale aj o tom ako sa poľovníci o tieto zvieratká starajú. Žiaci mali možnosť vidieť fotografie, kožušiny, parožie, krmivá, ale aj rôzne nástroje, ktoré poľovníci využívajú pri svojej práci. Deti boli veľmi zvedavé, o čom svedčí veľké množstvo otázok, ktoré kládli pani poľovníčke. Na záver naši žiaci milo prekvapili pani poľovníčku nakreslenými obrázkami lesných zvieratiek, kde opäť preukázali svoju šikovnosť, predstavivosť a tvorivosť.