Čarovanie so stavebnicou

Žiaci v ŠKIMAG1202D sa na chvíľu stali malými i veľkými staviteľmi. Práca so stavebnicou je pre deti obľúbená činnosť. Deti sa pokúšali postaviť rôzne diela z rôznych stavebníc. Tvorili s radosťou a s veľkým nadšením. Deti vyčarovali zaujímavé diela ako napríklad domy, hrad, kostol, rezačku, korytnačku a iné stavby. Deti opäť ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť, a fantáziu.