Žiaci 9. ročníka boli na exkurzií v Spojenej škole I. Krasku Púchov. Dozvedeli sa nové informácie, zopakovali si naučené poznatky a napokon si mohli vyskúšať aj pracovať v chemickom laboratóriu.