Cukríková párty – privítanie nových žiakov ŠKD

                                                                                                                                                                                                                            Fotografia0250

Dňa 13.10.2015 sa v ŠKD konala Cukríková párty, kde sme privítali nových žiakov ŠKD. Žiaci museli plniť rôzne úlohy a skladali sľub, v ktorom sľúbili, že si budú navzájom pomáhať a slušne sa k sebe správať. Deti dostali na pamiatku darčeky a pamätné listy. Na záver sme si zatancovali balónový a stoličkový tanec a na každého žiaka čakala sladká cukríková odmena.