DEŇ MATIEK

Pri príležitosti Dňa matiek si deti pre svoje mamičky pripravili krásny program: básne, piesne a divadelné predstavenia. Na konci každá mamička dostala darček a sladkú odmenu.