Témou didaktických hier boli – letné riziká. Žiaci sa naučili s akými nástrahami sa môžu stretnúť počas leta, ako sa môžu pre nimi chrániť a ako treba poskytnúť prvú pomoc. Potom sme v skvelom čase absolvovali fingovaný poplach. Napokon si každý žiak vyskúšal pripravené hry a súťaže, kde ukázali svoju pohybovú zdatnosť. Na záver boli všetci odmenení medailou.