Dostaň každé dievča na futbalové ihrisko

Na pozvanie SŠI Považská Bystrica a žiaci našej školy zúčastnili športovej akcie s názvom „Dostaň každé dievča na futbalové ihrisko“. Do toho projektu sa zapojila aj SŠI Bytča. Slniečko hrialo a deti si užili krásny športový deň.