,,Ekologicky v odpadovom hospodárstve“ v spolupráci s mestom Púchov.

Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili konferencii k projektu ,,Dívam sa očami, ukazujem prstom“ na tému Jedlé mestá. Podujatie sa konalo v rámci projektu CVČ Včielka Púchov ,,Ekologicky v odpadovom hospodárstve“ v spolupráci s mestom Púchov. Žiaci prezentovali aktivity, ktoré robili počas celého roka – sadenie ovocných stromov, kvetov, byliniek, muchovníka a výroba napájadla. Na záver pre žiakov boli pripravené tvorivé dielne – práca s drôtom, výroba náramkov, ruží a tašky zo starého trička.