ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

V mene všetkých končiacich žiakov ďakujeme,milej pani riaditeľke, všetkým učiteľom za vašu trpezlivosť, lásku, obetavosť.Za všetko, čo ste nám dali do života.Ďakujeme aj vám, naši […]

DIDAKTICKÉ HRY 2020/2021

Témou didaktických hier boli – letné riziká. Žiaci sa naučili s akými nástrahami sa môžu stretnúť počas leta, ako sa môžu pre nimi chrániť a […]

VERNISÁŽ

Aj v tomto roku, ako je zvykom naša škola usporiadala výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením s názvom Tvorivé dielničky. Školy mohli prispieť akýmkoľvek […]

SENZORICKÝ CHODNÍK

Slniečko vytiahlo von žiakov 2.AU a 3.B. Tí neváhali a využili možnosť poprechádzať sa po senzorickom, prírodnom chodníčku.

CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Žiaci 9. ročníka boli na exkurzií v Spojenej škole I. Krasku Púchov. Dozvedeli sa nové informácie, zopakovali si naučené poznatky a napokon si mohli vyskúšať […]

HROMADNÉ PODUJATIE V ATLETIKE

Špeciálne olympiády Slovensko organizovali Hromadné podujatie v atletike, ktoré sa konalo 9.a 10.júna 2021 na atletickom štadióne Technickej univerzity v Košiciach. Žiaci, ktorí reprezentovali našu […]

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Dočkali sme sa slniečka a šťastných tvári, rozžiarených očiek našich žiakov. Najskôr nás prišli potešiť Mickey Mouse a Minie Mouse, rozdali nám balóny a napokon […]

Deň Zeme – 22. apríl

Každý rok si na našej škole 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Pri príležitosti Dňa Zeme sme počas celého týždňa vykonávali rôzne aktivity a rozprávali […]