Karneval – výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením

,,Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožuška zima mu bude.“

Dnešná výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením sa niesla v duchu karnevalu. O tom, že naše deti sú neuveriteľne šikovné svedčia nielen vystavené diela, ale i bohatý program, ktorý si deti pripravili pre pozvaných hostí a ocenených.

Ďakujeme