Koniec školského roka :)

Veľa sme sa naučili,
stojíme tu v tejto chvíli,
plní lásky, plní vďaky
ako rozkvitnuté maky,
aby sme vám povedali,
ako sme vás radi mali.

Za to všetko, čo už vieme, 
s láskou vám dnes ďakujeme.
Za tú lásku všetkých detí, 
nech vám vravia naše kvety.

A máme to tu!!!! Hurááááááá… koniec školského roka.  Huráááááá PRÁZDNINY!!!!!!!! Ale ešte skôr ako naposledy zazvoníme zvoncom a navždy opustíme brány školy, Vám všetkým, drahí učitelia, chceme vyjadriť jedno veľké ĎAKUJEME!