Názov školy: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠPORTOVCOV 1461/17, PÚCHOV

 Telefón:       Riaditeľka školy:  0907 482 010

                      Zástupkyne riaditeľky školy:

042/47 11 335

                       mobil: 0910 795 220

0905 276 429

Sekretariát:

042/46 32 815

Email školy:   infospecial@spojenaskolapuchov.sk

Adresa školy:  SPOJENÁ ŠKOLA, ŠPORTOVCOV 1461/17, 020 01  PÚCHOV

IČO:         34058991
DIČ:         2021461453

                         
 

Zväčšiť mapu