Krúžková činnosť

OZ Krúžky v škole / OZ Krúžky v škole - Články, SmartGuru.sk
ZAHRAJKO Mgr. Gabriela Hochlová
 HVIEZDIČKA Mgr. Mária Mušáková
 JAŠIDIELŇA Mgr. Sláva Valášková
 SLNIEČKO Mgr. Jana Melišíková
  TVORIVÉ RUČIČKY   Mgr. Alena Beňová
 ŠIKOVNÍČEK I.  Mgr. Iveta Pleváková
ŠIKOVNÍČEK II.  Bc. Lenka Faciníková
DOMÁCI KUTIL  Mgr. Jana Falzari
DANSULIENKA  Mgr. Adela Kováčová Změlíková
 TVORIVÉ DIELNE I.  Ing. Emília Klimeková
 TVORIVÉ DIELNE II.  Mgr. Gabriela Pazdernatá
POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK Mgr. Monika Masláková
POZNAJ A CHRÁŇ  Mgr. Michaela Hlavoňová
TVORIVÝ KRÚŽOK  Mgr. Mária Faturová