Krúžková činnosť


 
Aranžérsky Ing. Emília Klimeková
 Domáci kutil             Mgr. Jana Falzari 
 Slniečko Mgr. Jana Melišíková
 Svetielko I    Mgr. Mária Faturová
  Svetielko II   Mgr. Pavol Orgoník
 Dúhovka  Mgr. Mária Mušáková
Tableťáčik  Mgr. Michaela Wohlschlágerová
Športový I  Mgr. Lucia Bučková
Vrabček  Mgr. Lýdia Kušnieriková
 Zahrajko  Mgr. Gabriela Hochlová
 Spevácko – dramatický  Mgr. Petra Galková
Športový II PaedDr. Eva Bieliková
Hudobno-pohybový   Mgr. Iveta Pleváková
Tvorivé ruky  Mgr. Alena Beňová
Šikovníček   Mgr. Gabriela Pazdernatá