Návšteva Cirkevnej základnej školy

SpeIMAG0590strením činnosti v školskom klube bola návšteva v Cirkevnej základnej školy v Púchove. Oplatili sme tak priateľskú návštevu deťom, ktoré boli u nás v minulom školskom roku. Po milom privítaní sme si prezreli priestory školy a zastavili sme sa v knižnici. Už teraz sa tešíme na ich návštevu v našej škole.