NÁVŠTEVA CVČ

V utorok, 19. mája sme sa s deťmi zo všetkých  troch oddielov Školského klubu zúčastnili na tvorivých dielňach v Centre voľného času v Púchove. Deti dostali potrebný materiál a mali za úlohu vytvoriť si záhradku na drevenom plote  s vlastným menom. Práca im išla jedna radosť a na záver hodiny si každé z nich odnieslo domov vytvorenú vlastnú záhradku s kvietkami a motýľmi, ktorú si mohli zavesiť na dvere detskej izby.