Pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia organizujeme v škole športovo-zábavnú súťaž Niečo aj pre nás.

Do súťaže sa okrem žiakov našej školy zapájajú aj žiaci iných špeciálnych škôl. Pani učiteľky každý rok vymyslia rôzne zábavné disciplíny, v ktorých si žiaci precvičia svoje zručnosti, šikovnosť a užijú si veľa zábavy.