Naša škola každoročne organizuje športovú súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl.

Žiaci súťažia v kategóriách podľa veku v 4 disciplínach  – beh na 60 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou/granátom a beh na 200 m.

Najlepší športovci sú odmenení medailami a peknými vecnými cenami.