Naša škola spolupracuje so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva v Púchove, ktoré poskytujú komplexnú odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením.

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického centra

Dvory 1933/20, Púchov

http://scspppuchov.sk/


Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HEPDYS

Royova ul.č. 773, Púchov

http://www.poradna-helpdys.sk/kontakt.html