Okresná paralympiáda

Táto športová akcia sa konala v Trenčíne. Mladší žiaci súťažili v behu na 60 m, v skoku do diaľky, v skoku do výšky a v hode kriketovou loptičkou. Staršie žiačky súťažili v behu na 60m a 400m, v skoku do diaľky, v skoku do výšky a vrhu guľou. Nasledujúce výsledky prezentujú úspešnosť našich žiakov:

R. Šiveň: 2. miesto – hod kriketovou loptou a 3.miesto – skok do diaľky

N. Trubačíková: 1. miesto – vrh guľou a 2.miesto – skok do diaľky

J. Haliaková: 3.miesto skok do diaľky, 1. miesto – skok do výšky a 2.miesto – beh na 60 metrov

Žiaci si odniesli  vecné ceny a pekné športové zážitky.