OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM.

Žiaci našej školy navštívili CSS Kolonka v Púchove pri príležitosti OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. Spoločne s pani učiteľkami si pripravili kultúrny program a klientov potešili básničkami, ľudovými piesňami, detskými hudobno-pohybovými hrami a moderným tančekom. Zo stretnutia sa tešili všetci, nielen žiaci či pani učiteľky, ale i klienti a zamestnanci CSS.