Oznamy


Usmernenie k prijímaniu žiakov do praktickej školy na školský rok 2020/2021

Prihlášky je možné podať poštou na adresu školy do 15. mája 2020, k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. O termíne prijímacích pohovorov do praktickej školy budeme písomne informovať zákonného zástupcu žiaka.

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA (24. 03. 2020)

Najnovšie informácie o opatreniach ministerstva školstva si môžete prečítať

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/


MIMORIADNY OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR prerušuje Spojená škola, Športovcov 1461/17 v Púchove vyučovací proces v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020.


Všetky ďalšie informácie budeme zverejňovať v priebehu nasledujúcich dní prostredníctvom webovej stránky školy a facebooku.


Usmernenie k šíreniu koronavírusu


 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

SÚŤAŽ: OVOCNÉ STROMČEKY PRE NAŠU ŠKOLU

Milí rodičia a priatelia našej školy. Zapojili sme sa do súťaže, kde môžeme vyhrať ovocné stromčeky, ktoré skrášlia naše okolie. Obraciame sa na Vás s prosbou podporiť nás a zahlasovať za našu školu (kliknúť na ,,Páči sa mi to,, pod fotkou). Pre hlasovanie je potrebné zaregistrovat sa, avšak ak je niekto registrovaný na stránke modrastrecha.sk, alebo mojasvadba.sk, je možné sa prihlásiť na Záhrada.sk rovnakým loginom a heslom (nová registrácia nie je potrebná). Za každý hlas, Vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

Hlasovanie prebieha od 1.3 do 20.3. do 12:00

https://www.zahrada.sk/forum/volne-diskusie/sutaz-pre-materske-a-zakladne-skoly-hlasovanie/?page=3&fbclid=IwAR1OoMovn2PBkeVnuI1nKN-Qo6SqwUPhkzp2FJ4fkt52mt0-rPC1cdo3VV0

PREVENTÍVNE OPATRENIE

Vážení rodičia

Vzhľadom na hroziacu sa chrípkovú epidémiu je potrebné urobiť opatrenie v oblasti dodržiavania hygieny. Každé dieťa musí mať vlastný hygienický balíček: uterák, mydlo a vreckovky.

Odporúčame  rodičom, aby v prípade výskytu kašľa, nádchy (hlieňovitá, sfarbená nádcha) a chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom a všetkým zamestnancom našej školy.

2 %  z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo nájdete v dokumentoch
https://spojenaskolapuchov.sk/dokumenty/

 

JARNÉ PRÁZDNINY

Začiatok jarných prázdnin: 24. februára do 1. marca 2020. Bežné vyučovanie a nástup do školy začína: 2. marca 2020 (PONDELOK).

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľstvo Spojenej školy v Púchove Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom riaditeľské voľno na jeden deň školského vyučovania dňa 13. 02. 2020 (ŠTVRTOK) z organizačných dôvodov.

Riadne vyučovanie bude pokračovať 14. 02. 2020 (PIATOK)POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKY JARMOK

Srdečne Vás pozývame na Mikulášsky jarmok, kde nájdete množstvo výrobkov našich detí. Potešíte nimi nielen seba aj deti. 🎅


Tešíme sa na Vás. 🤗😊

PROGRAM VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŽIAKOV NA BUDÚCI TÝŽDEŇ

PONDELOK 28. 10. 2019: Deň rekordov – vyučovanie bude skrátené, ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

UTOROK 29. 10. 2019: Kino – dĺžka predstavenia cca 95 min. Začiatok o 9 : 00 hod. Po skončení predstavenia sa žiaci presunú s triednymi učeteľmi naspäť do školy a vyučovanie bude pokračovať 5. VH a 6. VH. ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

JESENNÉ PRÁZDNINY

Začiatok jesenných prázdnin: 30. októbra do 3. novembra 2019. Bežné vyučovanie a nástup do školy začína: 4. novembra 2019 (PONDELOK).

Poplatky v šk. roku 2019/2020

Važení rodičia.

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu poplatkov v šk. roku 2019/2020.

POPLATKY:

ŠKD ……………….3 eurá/mesiac
ZRŠ……………… 8 eur/rok
POMÔCKY……..10 eur/rok

ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Riaditeľstvo Spojenej školy v Púchove oznamuje a zároveň pozýva rodičov a žiakov školy na slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2019 o 8 : 00 hod. v telocvični Spojenej školy v Púchove. Po zahájení žiaci odchádzajú s rodičmi domov.

Žiadame rodičov, ktorých deti budú navštevovať školskú jedáleň v šk.roku 2019/2020, aby uhradili poplatok za stravu do 20. augusta 2019 na účet školskej jedálne ZŠ Gorazdova 38 Eur (poplatok do decembra – nie viac!).