Oznamy

PROGRAM VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŽIAKOV NA BUDÚCI TÝŽDEŇ

PONDELOK 28. 10. 2019: Deň rekordov – vyučovanie bude skrátené, ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

UTOROK 29. 10. 2019: Kino – dĺžka predstavenia cca 95 min. Začiatok o 9 : 00 hod. Po skončení predstavenia sa žiaci presunú s triednymi učeteľmi naspäť do školy a vyučovanie bude pokračovať 5. VH a 6. VH. ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

JESENNÉ PRÁZDNINY

Začiatok jesenných prázdnin: 30. októbra do 3. novembra 2019. Bežné vyučovanie a nástup do školy začína: 4. novembra 2019 (PONDELOK).

Poplatky v šk. roku 2019/2020

Važení rodičia.

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu poplatkov v šk. roku 2019/2020.

POPLATKY:

ŠKD ……………….3 eurá/mesiac
ZRŠ……………… 8 eur/rok
POMÔCKY……..10 eur/rok

ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Riaditeľstvo Spojenej školy v Púchove oznamuje a zároveň pozýva rodičov a žiakov školy na slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2019 o 8 : 00 hod. v telocvični Spojenej školy v Púchove. Po zahájení žiaci odchádzajú s rodičmi domov.

Žiadame rodičov, ktorých deti budú navštevovať školskú jedáleň v šk.roku 2019/2020, aby uhradili poplatok za stravu do 20. augusta 2019 na účet školskej jedálne ZŠ Gorazdova 38 Eur (poplatok do decembra – nie viac!).


PREPLÁCANIE CESTOVNÝCH NÁKLADOV NA DOPRAVU ŽIAKA

Vážení rodičia, po cestovné si môžete prísť od 8. 11. do 12.11. 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. Zo sebou si prineste platný občiansky preukaz.