Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne

Z projektu  Nadácie Slovenskej sporiteľne v zamestnaneckom programe „Pomôžte nám pomáhať 2017“ sme  získali 5000 € na vybudovanie bežeckej dráhy, ktorá bude súčasťou viacúčelového ihriska pri areáli našej školy.

V rámci tohto projektu sme zorganizovali spolu so zamestnancami SLSP športové dopoludnie pre žiakov našej školy a brigádu na úpravu terénu bežeckej dráhy.

 

 

 

 

 

 

Taktiež z Nadácie Slovenskej sporiteľne v zamestnaneckom programe „Modrý motýľ“ sme v projekte získali 2000 € na vybudovanie viacúčelového ihriska.

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Nadácii SLSP.