Rada školy má 10 členov, pracuje v tomto zložení:


– predseda Rady školy

Mgr. Jana Melišíková – podpredseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Lenka Faciníková – pedagogický zamestnanec Rady školy

Marta Divinská – nepedagogický zamestnanec, zapisovateľka

Jozef Pšenák – zástupca rodičov

Marta Lačná – zástupca rodičov

Martina Katerinčinová – zástupca rodičov

Ing. Miroslav Koncový – zástupca rodičov

Mgr. Tibor Bélik– zástupca OÚ TN

Mgr. Marta Sršňová – zástupca OÚ TN

Mgr. Daniel Divinský – zástupca OÚ TN

Mgr. Helena Hlúbiková – zástupca OÚ TN