Rada školy

Rada školy má 11 členov, pracuje v tomto zložení:

 

Mgr. Gabriela Pazdernatá – predseda Rady školy

Mgr. Jana Melišíková – podpredseda Rady školy

Jozef Pšenák – zástupca rodičov

Martina Katerinčinová– zástupca rodičov             

Mgr. Tibor Bélik– zástupca OÚ TN     

Mgr. Marta Sršňová – zástupca OÚ TN             

Marta Divinská – nepedag.  zam.

Marta Lačná – zástupca rodičov

Mgr. Lenka Rišiaňová – zástupca rodičov

Mgr. Daniel Divinský – zástupca OÚ TN

Mgr. Helena Hlúbiková – zástupca OÚ TN