Slniečko vytiahlo von žiakov 2.AU a 3.B. Tí neváhali a využili možnosť poprechádzať sa po senzorickom, prírodnom chodníčku.