Poriadok musí byť

Aj u nás platia pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať.

 

Školský poriadok