Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

Takto sa dnes ráno zapĺňala naša telocvičňa žiakmi, rodičmi, učiteľmi, pracovníkmi školy, aby boli prítomní na slávnostnom otvorení nového školského roka 2019/2020.

Všetkým, ktorí si dnes sadli do školských lavíc chceme zaželať zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2019/2020. Rovnako tak vám želáme čo najmenej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.