SVETLUŠKY, KRAJINA NÁDEJE

Tak ako po iné roky, aj tento rok sme sa zapojili do oblastnej súťaže v tvorivosti žiakov s názvom SVETLUŠKY. Opäť sa potvrdilo, že naši šikovníci majú obrovský talent nielen v tanci, či v speve, ale i v modelovaní z plastelíny a v skladaní puzzle.

Domov si priniesli:

2. miesto za spev: Ivanka K.
2. miesto v skladní puzzle: Marek Š.
3. miesto za tanec (skupinka našich tanečníčok).

Vo výtvarnej súťaži KRAJINA NÁDEJE bol ocenený Rolko Š.