Separovanie odpadu je nevyhnutnou súčasťou nášho života a vedieme k tomu aj našich žiakov. Na našej škole pribudli nové farebné tašky na separovaný odpad, ktoré sme získali vďaka projektu ,,Triedim, triediš, triedime“. Cieľom projektu je naučiť žiakov, ako správne nakladať s odpadom. U žiakov tak podporujeme environmentálne návyky a pomáhame našej krajine, aby bola čistejšia a zdravšia. Ak sa odpad separuje, matka Zem ti POĎAKUJE!