Triedy

V školskom roku 2020/2021  máme v našej škole:

VARIANT  A

1. A. – triedna učiteľka Mgr. Gabriela Hochlová,  as. Bc. Mária Medňanská

3. A. – triedna učiteľka Mgr. Adela Kováčová Změlíková, as. Bc. Zuzana Mlyniská

5. A. – triedna učiteľka Mgr. Lucia Bučková

7. A. – triedna učiteľka PaedDr. Jana Koštialiková

8. A. – triedna učiteľka PaedDr. Eva Bieliková

9. A. – triedna učiteľka Mgr. Mária Faturová


VARIANT  B  a  C

1. B. – triedna učiteľka Mgr. Sláva Valášková

2. B. – triedna učiteľka Mgr. Iveta Pleváková, as. Bc. Lenka Faciníková

3. B. – triedna učiteľ ka Mgr. Gabriela Pazdernatá

4. B. – triedna učiteľka Mgr. Monika Masláková


AUTISTICKÉ TRIEDY

1. AU. – triedna učiteľka Mgr. Mária Mušáková, as. Mgr. Ivana Lašová

2. AU. – triedna učiteľka Mgr. Alena Beňová, as. Henrieta Junková

3. AU. – triedna učiteľka Mgr. Michaela Hlavoňová


PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 1. PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Jana Melišíková, as. Ing. Emília Klimeková

2. PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Jana Falzari

3.  PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Lýdia Kušnieriková