V školskom roku 2020/2021  máme v našej škole:

 

 

VARIANT  A

1. A. – triedna učiteľka Mgr. Gabriela Hochlová,  as. Bc. Mária Medňanská

3. A. – triedna učiteľka Mgr. Adela Kováčová Změlíková, as. Bc. Zuzana Mlyniská

5. A. – triedna učiteľka Mgr. Lucia Bučková, as. Ing. Jana Divinská

7. A. – triedna učiteľka PaedDr. Jana Koštialiková

8. A. – triedna učiteľka PaedDr. Eva Bieliková

9. A. – triedna učiteľka Mgr. Mária Faturová

 

 


VARIANT  B  a  C

1. B. – triedna učiteľka Mgr. Sláva Valášková

2. B. – triedna učiteľka Mgr. Iveta Pleváková, as. Bc. Lenka Faciníková

3. B. – triedna učiteľ ka Mgr. Pavol Orgoník

4. B. – triedna učiteľka Mgr. Monika Masláková

 


AUTISTICKÉ TRIEDY

1. AU. – triedna učiteľka Mgr. Mária Mušáková, as. Mgr. Ivana Lašová

2. AU. – triedna učiteľka Mgr. Alena Beňová, as. Ing. Emília Klimeková

3. AU. – triedna učiteľka Mgr. Michaela Hlavoňová

 

 


PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 1. PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Jana Melišíková

2. PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Jana Falzari

3.  PRŠ – triedna učiteľka Mgr. Lýdia Kušnieriková