Triedy

V školskom roku 2019/2020  máme v našej škole:

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

PRI A.  trieda – triedna učiteľka Mgr. Iveta Pleváková

PRI B. trieda – triedna učiteľka Mgr. Gabriela Hochlová

 

VARIANT A

1. A.  trieda – Mgr. Stanislava Michalíková

2. A. trieda – triedna učiteľka Mgr. Adela Kováčová Změlíková

4. A. trieda – triedna učiteľka Mgr. Lucia Bučková, as. Bc. Zuzana Mlyniská

6. A. trieda – triedna učiteľka PaedDr. Jana Koštialiková

7. A. trieda – triedna učiteľka PaedDr. Eva Bieliková

8. A. trieda – triedna učiteľka Mgr. Mária Faturová

9. A.  trieda – triedny učiteľ Mgr. Pavol Orgoník

 

VARIANT B a C

 1. B. trieda – triedna učiteľka Mgr. Michaela Wohlschlágerová

2. B. trieda – triedna učiteľka Mgr. Petra Galková, as. Bc. Lenka Faciníková

3. B. trieda – triedna učiteľ ka Mgr. Gabriela Pazdernatá

1. C. trieda – triedna učiteľka Mgr. Jana Melišíková, as. Bc. Mária Medňanská

2. C. trieda – triedna učiteľka Mgr. Monika Masláková

AUTISTICKÉ TRIEDY

1. AU. Autistická trieda –triedna učiteľka Mgr. Mária Mušáková, as. Mgr. Ivana Lašová

2. AU. Autistická trieda – triedna učiteľka Mgr. Alena Beňová, as. Dominika Kopencová

3. AU. trieda – triedna učiteľka Mgr. Michaela Hlavoňová

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 1. PRŠ trieda – triedny učiteľka Mgr. Jana Falzari, as. Ing. Emília Klimeková

2. PRŠ. trieda – triedna učiteľka Mgr. Lýdia Kušnieriková