V školskom roku 2021/2022  máme v našej škole:

 

 

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA

1. ŠMŠ –  Mgr. Michaela Hlavoňová, Ľubomíra Strnádová

2. ŠMŠ –  Mgr. Mária Mušáková, Bc. Nina Marečková


 

VARIANT  A

Prípravný ročník –  Mgr. Adela Kováčová Změlíkoá

2. A. –  Mgr. Gabriela Hochlová

4. A. –  Mgr. Lucia Bučková

5.A –  PaedDr. Eva Bieliiková

6. A. –  Mgr. Dana Saksová

8. A. – PaedDr. Jana Koštialiková

9. A. –  Mgr. Daniel Divinský


 

VARIANT  B  a  C

1. B. –  Mgr. Monika Muráňová

2. B. –  Mgr. Mária Faturová

3. B. –  Mgr. Monika Masláková


 

AUTISTICKÉ TRIEDY

1. AU. –  Mgr. Iveta Pleváková

2. AU. –  Mgr. Sláva Valášková

3. AU. –  Mgr. Alena Beňová

4. AU. –  Mgr. Jana Falzari 

PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 1. PRŠ –  Mgr. Pavol Orgoník

2. PRŠ –  Mgr. Jana Melišíková

3.  PRŠ –  Mgr. Lýdia Kušnieriková


 

ASISTENTKY:

Ing. Jana Divinská

Bc. Lenka Faciníková

Ing. Emília Klimeková

Mgr. Ivana Lašová

Bc. Mária Medňanská

Mgr. Paulína Melušová

Bc. Zuzana Mlyniská