Víťazným družstvom sa stalo 1.oddelenie ŠKD. Všetky oddelenia si odniesli diplom, ktorý si vystavia vo svojej triede.

Gratulujeme.