Tvorenie jesenných venčekov z nazbieraných prírodnín v ŠKD

Vytvorili sme si krásne dekoracie ktoré nám budú pripomínať spoločnú prácu.