Od 18.do 22. októbra v našej škole prebiehal Týždeň zdravia. Žiaci sa zapojili do Ovocného dňa, kde si pripravili vitamínové dobroty, v utorok mali skvelý Športový deň s trénerom futbalistov, streda patrila Mliečnemu dňu s kopou mliečnych pokrmov, Relaxačný deň, zameraný na oddych pri počúvaní hudby a rozprávok bol vo štvrtok a piatok naši šikovní žiaci tvorili rôzne práce.