Včera sa v našej škole uskutočnili účelové cvičenia a didaktické hry. Pani učiteľky a páni učitelia nás poučili o ochrane obyvateľstva pri všeobecnom ohrození, o zásadách prvej pomoci pri zlomeninách, o ošetreniach zlomenín predlaktia, zlomenín nohy a transporte raneného. Taktiež sme sa dozvedeli veľa o doprave a bezpečnom správaní sa, ochrane životného prostredia, pohybe a pobyte v prírode.

Kedže boli pre nás témy veľmi zaujímavé, aktívne sme sa zapájali do rôznych úloh, spontánne sme reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.

Naviac sme dostali možnosť zavítať do Džungla Parku, kde sme si teoretické vedomosti overili v praxi. ĎAKUJEME ŠPORTCENTRUM.