VEĽKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

V utorok, 16.6. 2015 sa po vyučovaní zo školského dvora ozýval veselý detský smiech. V Školskom klube detí sa totiž konala Veľká športová olympiáda. Deti súťažili v šiestich športových disciplínach, ktoré zvládli všetky naozaj skvele. Beh okolo školy, skoky na jednej nohe, skákanie škôlky, hod loptou do koša, tímová loptová hra a dokonca ani drepy deťom nerobili najmenší problém. Všetky zúčastnené deti dostali sladké odmeny a diplom.