Doklady potrebné  k zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie na našej škole:

  1. Žiadosť,
  2. Motivačný list,
  3. Životopis,
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: infospecial@spojenaskolapuchov.sk alebo zástupkyne riaditeľky školy: 042/47 11 335, mobil: 0910 795 220, sekretariát: 042/46 32 815.