Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Viera Turzová riaditeľka školy
Mgr. Dana Saksová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ingrid Kolodzejová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ivana Bajzová
vychovávateľka
Mgr. Alena Beňová
učiteľka
PaedDr. Eva Bieliková
učiteľka
Mgr. Lucia Bučková
učiteľka
Mgr. Marcela Divinská
vychovávateľka
Renáta Ďurišová
vychovávateľka
Bc. Lenka Faciníková
asistent učiteľa
Mgr. Jana Falzari
učiteľka
Mgr. Mária Faturová
učiteľka
Mgr. Michaela Hlavoňová
učiteľka
Mgr. Gabriela Hochlová
učiteľka
Henrieta Jungová asistent učiteľa
Ing. Emília Klimeková
asistent učiteľa
PaedDr. Jana Koštialiková
učiteľka
Mgr. Adela Kováčová Změlíková
učiteľka
Mgr. Lýdia Kušnieriková učiteľka
Mgr. Ivana Lašová
asistent učiteľa
Mgr. Monika Masláková
učiteľka
Bc. Mária Medňanská
asistent učiteľa
Mgr. Jana Melišíková
učiteľka
Bc. Zuzana Mlyniská
asistent učiteľa
Lenka Murtin
vychovávateľka
Mgr. Pavol Orgoník vychovávateľ
Mgr. Gabriela Pazdernatá učiteľka
Mgr. Iveta Pleváková
učiteľka
Mgr. Sláva Valášková
učiteľka
   
   
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Marta Divinská vedúca ekonomického úseku
Alena Kostková ekonómka
František Behan školník
Renáta Kočincová upratovačka
Milada Fujeríková
upratovačka