Zamestnanci školy

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Viera Turzová riaditeľka školy
Mgr. Dana Saksová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ingrid Kolodzejová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Alena Beňová učiteľka
PaedDr. Eva Bieliková učiteľka
Ing. Emília Klimeková asistent učiteľa
Mgr. Pavol Orgoník učiteľ
Mgr. Jana Falzari učiteľka
Mgr. Mária Faturová učiteľka
Mgr. Michaela Wohlschlágerová učiteľka
Marta Huťťová vychovávateľka
Mgr. Michaela Hlavoňová učiteľka
Mgr. Gabriela Hochlová učiteľka
Ing. Daniela Polníková učiteľka
Renáta Durišová         

Petra Malatincová

vychovávateľka  

vychovávateľka

PaedDr. Jana Koštialiková učiteľka
Mgr. Katarína Kováčiková vychovávateľka
Mgr. Petra Galková učiteľka
Mgr. Lýdia Kušnieriková    

Ing. Stanislav Turček

učiteľka   

učiteľ

Mgr. Ivana Lašová asistent učiteľa
Mgr. Monika Masláková učiteľka
Bc. Mária Medňanská asistent učiteľa
Mgr. Jana Melišíková učiteľka
Mgr. Stanislava Michalíková učiteľka
Mgr. Mária Mušáková učiteľka
Mgr. Lucia Bučková učiteľka
Mgr. Marcela Divínska vychovávateľka
Mgr. Gabriela Pazdernatá učiteľka
Mgr. Iveta Pleváková učiteľka
Bc. Lenka Faciníková asistent učiteľa
Bc. Zuzana Mlyniská      

Dominika Kopencová

Mgr. Dana Jurštáková

asistent učiteľa      

asistent učiteľa

vychovávateľka

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Marta Divinská vedúca ekonomického úseku, zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa zákona č. 122/2003 Z.z.
Alena Kostková ekonómka
František Behan školník
Renáta Kočincová upratovačka
Emília Hachranová upratovačka